Chvály v našom meste

Termíny stretnutí spoločenstva môžete nájsť tu.