Moderné technológie na školách


Je tomu naozaj tak? Poviem vám svoju vlastnú skúsenosť ako to s technológiami na školách vyzerá. Nechcem to zovšeobecňovať, ale vzhľadom na moje skúsenosti si myslím, že to nebude iné ani na iných školách. Veď posúďte sami.

převody

  1. Základná škola

Keď som chodila na základnú školu, asi na druhý stupeň, začali sa v spoločnosti objavovať novšie technológie, ako napríklad interaktívna tabuľa, tablety a podobne. Náš učiteľ informatiky bol síce starší, ale technológiám rozumel a tak k nám do školy objednali interaktívne tabule a my sme na nich pracovali. Naučili sme sa na ne písať, zapnúť ich a aj učitelia ich vedeli skoro úplne bez problémov ovládať. Boli tam učitelia všetkých vekových kategórii, takže je jasné, že keď sa chce, tak sa dá. Tam by som výučbu moderných technológii a samotné ich používanie ohodnotila na výbornú.

  1. Stredná škola

Keď som prišla na strednú školu, interaktívne tabule sa tam tak isto nachádzali. Dokonca v druhej triede sme sa mali jednu interaktívnu tabuľu aj priamo v triede. Využívaná nebola skoro vôbec. Maximálne sa na ňu premietali prezentácie, ale to si myslím, že sa môžu aj na biele plátno a netreba kupovať drahú interaktívnu tabuľu. Učitelia s ňou nevedeli skoro vôbec zaobchádzať, väčšinou sa pýtali nás žiakov ako to treba zapojiť. Hoci sa učiteľka informatiky snažili na hodinách informatiky robiť napríklad s tabletmi, ktoré vlastnila škola, mala by sa podľa mňa viac zamerať na tieto interaktívne tabule, ktoré sa takmer vôbec nepoužívajú. Takže túto skúsenosť by som ohodnotila na dostatočný.

projektor

  1. Vysoká škola

Už druhý ročník študujem na vysokej škole a väčšina prednášok sa neobíde bez prezentácii. Vlastne niektoré nám nepremietajú, ale na tie už nikto nechodí. Už to patrí k tomu, v minulosti používali priesvitky, teraz sa používa videoprojektor. Hoci som v učebniach na cvičenia tiež videla interaktívne tabule, ale zatiaľ ani raz sme nijakú nevyužili. Ale môžem zasa povedať, že učitelia vedia videoprojektory zapnúť, spárovať s počítačom, takže sa nevypytujú nás žiakov. Túto skúsenosť by som teda hodnotila na dobrý až chválitebný.
Na viac školách okrem týchto troch spomínaných som ešte neštudovala a zatiaľ sa ani nechystám. Napriek tomu si myslím, že si na základe toho vieme utvoriť svoju predstavu. Veď sa skúste opýtať svojich mladších kamarátov, známych, priateľov, rodiny alebo kohokoľvek mladého, ktorého napríklad stretnete vo vlaku (je ich tam neúrekom). 

4.3
03