Vianočná móda


Všetko podlieha móde iba do takej miery, do akej sme ochotní zmeny pripustiť. Vianoce sú predsa o tradíciách nie o módnych trendoch.

V mojich myšlienkach sa spájajú s detstvom,

vánoční strom


  • s radosťou z očakávania príchodu vianočných sviatkov

  • s rodinnou pohodou pri pečení a zdobení medovníčkov

  • so spoločným zdobením živého vianočného stromčeka

  • s počúvaním Tichej noci

  • s tajným balením darčekov

  • s nacvičovaním kolied na vianočnú besiedku

  • s prípravou štedrovečernej večere o 7 chodoch

  • ale hlavne s pohľadom na šťastnú kompletnú rodinu pri vianočnom stromčeku a modlitbu babičky pri ňom


Aké mi tu módne trendy treba zavádzať ? Veru žiadne! Jediné čo sa môže meniť je :


 Nič iné sa meniť podľa môjho názoru nemá. Tradícia je jednoducho  tradíciou. Má sa ctiť a dodržiavať. Netreba vnášať do sviatkov mamonárstvo a komerčnosť. Podstata vianočných sviatkov je predsa v niečom úplne inom.

 Nekazme si radosť zo sviatkov naháňaním sa po obchodných centrách, zháňaním nepotrebných vecí a donášaním potravín na desiatky dní. Ide predsa o Vianoce. Nie o konzumovanie trojnásobného množstva jedla a alkoholu. Nájdime si čas pre svojich blízkych, navštevujme vzdialených príbuzných a priateľov a prestrime stôl pre návštevu u nás doma. Vždy bolo predsa zvykom prestrieť o jeden tanier navyše- pre náhodného návštevníka.

dekorace


Porozmýšľajme, či nemáme vo svojom okolí niekoho, kto ostal cez sviatky sám. Nedopusťme to. Pozvime ho medzi nás . Čaro dobrého skutku nás odmení nádherným pocitom spolupatričnosti a pocítime, že to dobré- ľudské v nás, ešte stále je a nevymenili sme ho za bohaté darčeky pod vianočným stromčekom. Iba vtedy budú mať vianočné sviatky svoj nadľudský rozmer. O toto by nám malo ísť v prvom rade.

Vianočná móda
3.5 (70%)4